Masz 0 produktów
na kwotę 0,00zł
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

Chmura tagów

Producenci

Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (URSZULA BARWICKA, ul.Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
II. Zmiany w zamówieniach
III. Ceny towarów
IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności i nadpłaty
VI. Reklamacje
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Dane osobowe
IX. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy CENTRUM MALUSZKA działający pod adresem centrummaluszka.pl prowadzony jest przez URSZULA BARWICKA, ul.Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków NIP: 9661383681, REGON: 200776160

Magazyn firmy mieści się w ul.Witosa 25, 16-010 Wasilków. Z faktu, iż sklep CENTRUM MALUSZKA prowadzi wyłącznie sprzedaż internetową, odbiór osobisty produktów możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

KONTO BANKOWE prowadzone w walucie PLN w Banku Alior Bank 48 2490 0005 0000 4500 9696 9153

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem centrummaluszka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
Klient - osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Payu lub Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line;
Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez CENTRUM MALUSZKA, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie centrummaluszka.pl. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe centrummaluszka.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których CENTRUM MALUSZKA prowadzi sprzedaż: Allegro.pl (centrummaluszka).

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów,
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu uregulowania płatności.

5. Zamówienia są przyjmowane również:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@centrummaluszka.pl
- telefonicznie pod numerem: +48 533 200 053

- pocztą tradycyjną pod adresem URSZULA BARWICKA, ul.Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków.

6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży CENTRUM MALUSZKA przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia dostępności towaru, a w przypadku wybrania przez klienta formy płatności przelew lub płatności PAYU i dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży.

7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po ewentualnym telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz potwierdzeniu dostępności towaru;

7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem Payu lub innych systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru;

7.3. przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru.

8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 10 i 11 regulaminu.

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

13. W przypadku złożenia zamówienia przewyższającego wartość 2.000 PLN, sklep może prosić Klienta o wpłatę zadatku na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.

14. W przypadku złożenia zamówienia na produkty nietypowe lub wykonane wg indywidualnego projektu Klienta, sklep może prosić Klienta o wpłatę zadatku na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem poprzez e-mail pod adresem sklep@centrummaluszka.pl, telefonicznie pod numerem +48 533 200 053 w godzinach 9.00 – 18.00 (pn-pt). Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta lub po weryfikacji telefonicznej Klienta.III. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep zamówienia oraz dostępności towaru.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Koszty dostawy
Koszt wysyłki zamówienia to poprzez firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep to:

- 15 PLN przesyłka kurierska (do 59,99zł)
- 19 PLN przesyłka kurierska (do 300zł)

- 20 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem (do 59,99zł)
- 22 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem (do 300zł)

- 0 PLN przesyłka kurierska (powyżej 300zł)

- 12 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem (powyżej 300zł)


6. Negocjacja cen / Gwarancja najniższej ceny
Każdy Klient ma prawo skorzystać z opcji "negocjuj cenę" i zaproponować swoją cenę na wybrany przez siebie produkt, lub grupę produktów. Po wysłaniu oferty cenowej przez Klienta, Sklep weryfikuje ofertę Klienta i ustosunkowuje się do niej.IV. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki można zweryfikować poprzez kontakt ze Sklepem poprzez e-mail pod adresem sklep@centrummaluszka.pl, telefonicznie pod numerem +48 533 200 053 w godzinach 9.00 – 18.00 (pn-pt). Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, to czas który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 - 7 ust. IV Regulaminu.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z magazynu firmowego znajdującego się w Wasilkowie ul. Witosa 25 w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

5.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

•Firma kurierska DPD, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy.
•Odbiór osobisty ul. Witosa 25,  Wasilków w godzinach 9.00-18.00

5.2. Sposób i czas dostawy na terenie Unii Europejskiej:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 2-5 dni roboczych.

5.3. Sposoby i czas dostawy poza Unię Europejską:
• firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.V. Formy płatności i nadpłaty
1. Sklep przyjmuje płatności w następujących walutach
- PLN - polski złoty

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu;
- płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście ul.Witosa 25, Wasilków
- przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Payu, bez względu na formę dostawy/odbioru;
- przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:
prowadzone w walucie PLN w Banku Alior Bank
48 2490 0005 0000 4500 9696 9153
URSZULA BARWICKA
ul. Żurawia 16/6
16-010 Wasilków

bez względu na formę dostawy/odbioru (w tytule płatności podając numer zamówienia/faktury lub symbole zamówionych przedmiotów).

3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane
- przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Payu bez względu na formę dostawy;
- przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:

a. Prowadzone w walucie PLN w Banku Alior Bank 48 2490 0005 0000 4500 9696 9153

bez względu na formę dostawy (w tytule płatności podając numer zamówienia/faktury lub symbole zamówionych przedmiotów).

4. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.


VI. Reklamacje

WAŻNE
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Procedura reklamacyjna

 1. URSZULA BARWICKA jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. URSZULA BARWICKA ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w sklepie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres sklepu: URSZULA BARWICKA, ul. Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć URSZULI BARWICKIEJ dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://www.centrummaluszka.pl/pdf/reklamacje_CM.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. URSZULA BARWICKA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, URSZULA BARWICKA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Formularz reklamacyjny znajduje się w załączniku nr 2VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując URSZULĘ BARWICKĄ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: URSZULA BARWICKA, ul. Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków, z dopiskiem „Zwrot”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim URSZULA BARWICKA przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował URSZULĘ BARWICKĄ o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: URSZULA BARWICKA, ul. Witosa 25, 16-010 Wasilków, z dopiskiem „Zwrot” wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy URSZULA BARWICKA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez URSZULA BARWICKA.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez URSZULA BARWICKA przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. URSZULA BARWICKA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie centrummaluszka.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie centrummaluszka.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – URSZULA BARWICKA, ul. Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
- jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez sklep@centrummaluszka.pl

4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach centrummaluszka.pl w sekcji Twoje Konto.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a URSZULA BARWICKA, ul. Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków NIP: 9661383681, REGON: 200776160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miejski w Wasilkowie.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.

3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2014r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest URSZULA BARWICKA, ul. Żurawia 16/6, 16-010 Wasilków, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@centrummaluszka.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 533 200 053, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres:

  URSZULA BARWICKA
  ul.Żurawia 16/6
  16-010 Wasilków

  z dopiskiem „Zwrot”.

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy


  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

  URSZULA BARWICKA
  ul. WITOSA 25
  16-010 Wasilków

  z dopiskiem „Zwrot”.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

URSZULA BARWICKA
ul. Żurawia 16/6
16-010 Wasilków

e-mail: sklep@centrummaluszka.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     data

Imię i nazwisko                                                                                                                      

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                

 

                                                                                                                                              

     Adres
                                                                                                                                                                

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 1 „Wzór formularza odstąpienia od umowy”

Załącznik nr 2 "Zgłoszenie reklamacyjne"

 


Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Promocje

Zmiana języka

PolskiAngielski

Ostatnie aktualności

 • Wpływ zabawek na wychowanie dziecka25-02-2013

  Czy zabawki dla dzieci mogą wpływać na wychowanie naszego maluszka? Czy to, jakie zabawki dla nich kupujemy, ma wpływ na to, jak się rozwijają, jak się zachowują, jak odbierają otaczający je świat? Oczywiście!
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).